ویولن نوازی فوق العاده الکساندر ریباک

ویولن نوازی فوق العاده الکساندر ریباک را در کلیپ بالا مشاهده می نمایید💖 ریباک الکساندر ایگورویچ (13 مه 1986، مینسک) – خواننده نروژی و ویولونیست بولیوی برنده مسابقه یوویویژن 2009 در مسکو. ویولن نوازی فوق العاده الکساندر ریباک اسکندر در یک خانواده از نوازندگان متولد شد: مادر، ناتالیا والنتینووا (متولد 1959) یک پیانیست است؛ پدر، […]